Chi tiết

Khuôn kỹ thuật với chi tiết và độ chính xác cao.

Mold Base Futaba , Linh kiện ep Misumi or Punch tiêu chuẩn nhật bản.

Sữ dụng Hotruner ,tiết kiêm keo & cho ra mỗi shost nhanh tiết kiễm thời gian nhanh nhất